86-a Itala Kongreso de Esperanto

Triesto, 24–31-a de aŭgusto 2019
Temo: Multkulturismo kaj plurlingvismo hodiaŭ

Kursoj, prelegoj, seminarioj

Peter Baláž estas slovaka esperantisto kaj eldonisto loĝanta en Partizánske, kunordiganto de la edukprojekta asocio E@I (ekde 2005) kaj ĉeforganizanto de SES (ekde 2007) kaj KAEST (ekde 2010). Li estis estrarano de Eŭropa Esperanto-Unio (2005-2016) kaj kunfondinto de Wikimedia Slovenská republika (2012). Li fondis kaj sekve aktivis en la estraro de Slovakia Esperanta Junularo (SKEJ) kaj nun estas prezidanto de Slovakia Esperanta Federacio (SKEF).
Marija Belošević partoprenis plurajn E-kongresojn, konferencojn kaj similajn aranĝojn dum kiuj prelegis pri la kroataj lingvo, kulturo kaj historio; pri la minoritatoj en Kroatio, kaj Kroatoj kiel minoritatoj en EU-landoj. Profesie okupiĝas pri ĵurnalismo kaj fotado. Sekretario de KEU. Aktiva en la sektoro de la neregistaraj organizaĵoj.
D-ro Markus Gabor studis ekonomikon en japana universitato per Esperanto-stipendio kaj doktoriĝis en japana ekonomia evoluo. Poste li estiĝis strategia manaĝero en la plej granda hungara industria korporacio kaj direktoro de la Kontrola Organizo de sia nacia Parlamento. Ekde 2013 li estis membro de UEA-Komitato kaj honora prezidanto de Hungaria Esperanto-Asocio.
Anna Löwenstein, Esperanto-verkisto, kaj aŭtoro de la rakonto “La teorio Nakamura”, sur kiu estas bazita la nova kurso de Lernu.net. De ĉiam ŝi interesiĝas pri instruado de Esperanto kaj kreado de instrumaterialoj, kaj komence de la 80aj jaroj ŝi fariĝis fondinto kaj unua redaktoro de la facillingva parto de la revuo “Kontakto”. De 16 jaroj ŝi instruas Esperanton per la rekta metodo, kaj de 2007 ĝis 2011 ŝi instruis ankaŭ en la virtuala mondo Dua Vivo. Tiel ŝi lernis kiel produkti la ilustritajn instrumaterialojn, kiuj akompanos ŝian kurson en Trieste. Ŝi kunlaboras kun la du teamoj, kiuj okupiĝas pri la du plej gravaj Esperanto-kursoj en la reto: tiuj de Lernu.net kaj Duolingo
Dalia Pileckiene naskiĝis en 1963 en Litovujo, esperantistiĝis en 1994. Diplomiĝis kiel Ĉe-instruisto (A, B, C niveloj) en 2004, gvidis paroligajn kursojn (en Kaunas, en 2005 – 2006), kursojn je nivelo B1 dum SES (Slovakio) 2008-2012; lingvan kurson en Finnlando, Orivesi; en 2015, en Katalunujo ŝi gvidis aktivigajn sesiojn (por fluparolantoj) kaj gvidis progresigajn kursojn en Saint-Raphael (Francio) en 2017 kaj en San Marino en 2018.
Jozef Reinvart (*1951) emerita diplomato de Slovakio, membro de civitana asocio “Senioroj de Slovakia Diplomatio”, estrarano de Eŭropa Esperanto Unio, okupiĝas pri lingvopolitikaj kaj kulturaj temoj kaj problemoj en EU/Eŭropo.
Zlatko Tišljar, naskita en 1945 en Zagrebo (tiam Jugoslavio), Kroatio. Kibernetikisto kaj pegadogo. Havis ege multajn funkciojn en la internacia, kroatia kaj slovenia movadoj. Verkis eseajn librojn kaj lernolibrojn, korespondis kun multaj revuoj, gvidis almenau 200 E-kursojn. Gvidis dekon da prilingvaj projektoj financataj de EU. Aktuala sekretario de EEU kaj redaktoro de Eŭropa Bulteno.